Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Územní studie – plocha Z3 – stavební parcely

Do územní studie je možné nahlížet na:

– obecním úřadě v Chrboníně (popř. elektronicky na těchto webových stránkách)

– městském úřadě v Táboře – na odboru rozvoje a stavebním úřadu

– krajském úřadě v Českých Budějovicích

– na odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.