Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odkazy a kompentence úřadu

Veřejné zakázky

Vyhledejte IČO
00512656

Odkaz: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/

Územní plán obce

Odkaz: http://www.taborcz.eu/uzemni-plan-chrbonin/d-2701

Mateřská a základní škola Choustník

Odkaz: http://www.zschoust.cz/

Město Chýnov

Odkaz: http://www.chynov.cz/

Stavební úřad

MěÚ Chýnov

Kontakt

Městský úřad Chýnov
Gabrielovo náměstí 7
391 55 Chýnov

Telefon: 381 297 025, 381 297 880
E-mail: podatelna@chynov.eu

Kompetence

  • stavební povolení
  • územní rozhodmutí
  • kolaudace
  • demolice, demoliční výměry
  • ostatní úkony podléhající do kompetencí stavebního úřadu

ORP (obec s rozšířenou působností):

Město Tábor

Odkaz: http://www.taborcz.eu/

MěÚ Tábor

Kontakt

Město Tábor
Žižkovo náměstí 3
390 01 Tábor 1

Město Tábor
Husovo nám. 2938
390 02 Tábor 2
(Pro odbory sídlící na Husově náměstí.)

Telefon: 381 486 111 (Spojovatelka – pro všechny budovy)
E-mail: posta@mutabor.cz (elektronická podatelna)

Odbory MěÚ a jejich kompetence (pouze odbory s kompetencemi pro obec Chrbonín)

Odbor dopravně správních agend

Zabezpečuje agendu spojenou s vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičských oprávnění. Zajišťuje registraci motorových vozidel, bodový systém řidičů, sídlí v budově Husovo náměstí č. p. 2938.

Odbor dopravy

Vykonává působnost silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu. Je dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu, zajišťuje údržbu a opravy komunikací, sídlí v budově Žižkovo náměstí č. p. 11.

Odbor investic a strukturálních fondů

Zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí města, dále se zabývá přípravou projektů, podáváním žádostí a získáváním finančních prostředků od poskytovatelů dotací, sídlí v budově Žižkovo náměstí č. p.11.

Odbor sociálních věcí

Zabezpečuje agendu spojenou s problematikou sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí i výkon dalších činností v samostatné a přenesené působnosti na úseku sociální péče a zdravotnictví, sídlí v budově Husovo náměstí č. p. 2938.

Odbor rozvoje

Zabývá se agendou územního plánování pro město a obce na území obce s rozšířenou působností, památkové péče na území ORP, sídlí v budově Žižkovo náměstí č. p. 3.

Odbor vnitřních věcí

Zajišťuje vnitřní chod úřadu, matriční činnosti, organizačně-technické zabezpečení voleb, vykonává povinnosti obce na úseku práva shromažďovacího, přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech věcí… Sídlí v budově Žižkovo náměstí č. p. 3., matrika v budově Žižkovo náměstí č. p. 7.

Odbor živnostenský

Odbor zajišťuje souhrn všech činností souvisejících s podnikáním v souladu se živnostenským zákonem a dále agendu zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství, sídlí v budově Husovo náměstí č. p. 2938.

Odbor životního prostředí

Zahrnuje agendu odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny. Řeší problematiku zemědělského půdního fondu, myslivosti, ochrany zvířat proti týráni, sídlí v budově Husovo náměstí č. p. 2938.