Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Volby – informace k podávání kandidátních listin

Kandidátní listiny mohou podávat volební strany nejdéle do 19. července 2022 do 16,00 hodin.

 Odkaz na webové stránky Městského úřadu v Táboře  https://www.taborcz.eu/volby-2022/ds-4021/archiv=0&p1=67000

Na webových stránkách také najdete potřebný počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty nebo pro sdružení nezávislých kandidátů.

Náležitosti kandidátní listiny jsou uvedeny v § 22 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
Nově se na kandidátní listině uvádí věk kandidáta ke druhému dni voleb, tj. k datu 24. 9. 2022. Pomocnou
tabulku k výpočtu věku k tomuto datu je uvedena na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Přílohou kandidátní listiny musí být:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, dle § 22 odst. 3, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou
  známy překážky volitelnosti, popř. tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby
  byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce, s uvedením jména a příjmení kandidáta,
  data narození, trvalý pobyt (celá adresa dle občanského průkazu…) prosíme uvést i PSČ a poštu,
 • jde-li o nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí být ke kandidátní listině
  připojena petice dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. Potřebný počet podpisů na peticích je pro Vaši
  obec vyvěšen na elektronické úřední desce Městského úřadu Tábor (viz odkaz výše). Petici mohou
  podepisovat pouze voliči, tj. státní občan ČR, který dosáhne alespoň druhý den voleb věku 18 let, je v den voleb
  přihlášen v dané obci k trvalému pobytu (popř. státní občan jiného státu dle § 4 zákona č.491/2001 Sb.). Nesmí
  být kandidátem volební strany, ke které se petice připojuje.
  Změny v kandidátní listině může uskutečnit pouze zmocněnec nebo nezávislý kandidát. Zmocněncem ani
  náhradníkem dle § 22 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. nemůže být kandidát, osoba s omezenou svéprávností a
  nemůže jím být osoba mladší 18 let.
  Seznam osob, které mohou přijmout a potvrdit převzetí kandidátní listiny dle § 12 odst. 2 písm. a) a b):
  Tábor, Žižkovo nám. 2, kancelář č. 112 – přízemí:
  Martina Valášková – tel. 381486162, Naděžda Janurová – tel. 381486109, Irena Cihelnová – tel. 381486106,
  Pavlína Vítková – tel. 381486107, Štěpánka Matyšová – tel. 381486104
  Tábor, Žižkovo nám. 2, kancelář č. 107 – přízemí:
  Helena Plešáková – tel. 381486114, Hana Jelínková – tel. 381486115, Mgr. Pavla Huřťáková – 381486113
  Tábor, Žižkovo nám. 6 (budova matriky) – přízemí:
  Jitka Kittnerová – tel. 381486350, Jiřina Grešková – tel. 381486351, Petra Mládková – tel. 381486352