Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Revitalizace rybníka „Za Vsí“

Dne 27.10.2022 bude zahájena akce „Revitalizace rybníka Za Vsí“, na kterou naše obec získala příslib dotace 2 mil. Kč z Ministerstva zemědělství. V předchozích měsících bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma Czech Canada s.r.o. Součástí revitalizace je odstranění sedimentu, opevnění návodní strany hráze, revitalizace zeleně a výstavba nového železobetonového bezpečnostního přelivu a nového výpustného objektu.  

Dne 31.10.2022 bude hráz rybníka překopána z důvodu výměny spodní výpusti, proto cesta směrem na Kopaniny, ke koupališti a tzv. do Lišek nebude cca 14 dní průjezdná!!!

Další práce budou probíhat dle přiloženého harmonogramu, samozřejmě v závislosti na počasí. Děkujeme za pochopení nejen s omezením průjezdnosti.