Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Záměr směny pozemků

Obec Chrbonín má záměr směnit pozemky parc. č. 284, 558/10, 558/20, 1067/13 v k.ú. Chrbonín.

Chrbonín 12.11.2019

Ing. Michala Kvasničková, starostka

Vyvěšeno: 12.11.2019

Sejmuto: 14.12.2019