Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nezařazené

Revitalizace rybníka „Za Vsí“

Dne 27.10.2022 bude zahájena akce „Revitalizace rybníka Za Vsí“, na kterou naše obec získala příslib dotace 2 mil. Kč z Ministerstva zemědělství. V předchozích měsících bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma Czech Canada s.r.o. Součástí revitalizace je odstranění sedimentu, opevnění návodní strany hráze, revitalizace zeleně a výstavba nového železobetonového bezpečnostního přelivu a nového výpustného objektu.  

Dne 31.10.2022 bude hráz rybníka překopána z důvodu výměny spodní výpusti, proto cesta směrem na Kopaniny, ke koupališti a tzv. do Lišek nebude cca 14 dní průjezdná!!!

Další práce budou probíhat dle přiloženého harmonogramu, samozřejmě v závislosti na počasí. Děkujeme za pochopení nejen s omezením průjezdnosti.