pdf soubor
Zaverecny_ucet_2016-Chrbonin FIN212M0000000229 ROZVAHA0000000230 VYSLEDOVKA0000000231 PRILOHA0000000232 Zpráva_z_přezkumu_CHr2016 Hodnotící zpráva tabulky_CHr  

Závěrečný účet za rok 2016