Změna sběrného místa elektroodpadu a kovového odpadu


Dnem 15.11.2016 se mění v obci Chrbonín sběrné místo separované likvidace odpadů. 

Kovový odpad, elektroodpad a ostatní odpady nevhodné do kontejnerů na tříděný odpad a do popelnic je možno uložit pouze na bývalém hřišti u Hasičské zbrojnice po předchozí domluvě

s panem Jiřím Kvasničkou ml.

telefonický kontakt 777 219 298.