Informace o ochraně osobních údajů


Z důvodu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Byly odstraněny příspěvky obsahující osobní údaje.

Obec Chrbonín